internetové noviny / elektronický archiv

Vyznání vlastence a dobrého syna své vlasti

Cs-cz2

Český stát může být rájem ve středu světa, nenechme ho zničit, zachovejme ho v plné síle kulturních a průmyslových dějin. FOTO: MATYÁŠ SOMBATI

24. listopadu 2009 Česká republika má jedinou možnost jak vylézt ze chřtánu kapitalismu, který ji plně pohlcuje, a tou je ihned opustit EU a znovu, ze všech sil soustředit zničený průmysl, hospodářství, obnovit průmyslový potenciál.

ČR musí zaměstnat vlastní lid, seskupit zdravotnictví, školství. Musí umravnit judikaturu, státní zastupitelství, omezit činnost nadnárodních monopolů. Musí setnout hřebínek narůstajícímu tlaku náboženských skupin, stát se opozicí proti zahraničnímu tlaku směřujícímu k destrukci vnitřního systému státu.

Je nutno ihned a silně obnovit vztahy k Rusku, podpořit jeho úlohu ve světě. Česká republika má jedinou možnost jak se zachránit, opustit eskalující směřování na Západ, k centru sexu, pornografie, prostituce, komerčnímu využití všech hodnot historických, lidských, zesměšňujících úlohu člověka, rodiny, ženy a muže.

Je nutno obnovit občanské uvědomění každého člověka, jeho víru sama v sebe, ne k náboženským ikonám, které reálně neexistují a jsou pouze prostředkem všech náboženství, jak člověka odvést z jeho dalšího vývoje a cesty vpřed.

Je nutno ihned obnovit úlohu vědeckotechnického potenciálu, ČSAV, vědeckých pracovišť. Je nutno vyvolat zájem studentů pracovat cíleně, je nutno zrušit uměle vytvořené studijní obory pro komerční využívání všeho, nově vytvořené nesmyslné tituly.
      
Je nutno učinit mnoho kroků zpět a také kupředu. Je nutno vybrat z nově utvořených hodnot ty, které byly vytvořeny smyslně, opustit vše, co existuje pouze pro komerci. Je nutno znárodnit v plné šíři zdravotnictví, energetiku, kulturu, hlavní průmyslové komodity. Je nutno reorganizovat policii, judikaturu, státní zastupitelství, veškerou výkonnou moc.

Je nutno napravit mnoho chyb, které ve státě zavedla tragická osobnost českých dějin, Václav Havel.

Toto je jen nepatrná část myšlenek, které ve svém věku 60 let mohu jako intenzívně pracující člověk, občan, otec rodiny, vlastenec v tuto chvíli předat.

Český stát může být rájem ve středu světa, nenechme ho zničit, zachovejme ho v plné síle kulturních a průmyslových dějin. Lidé České republiky na to mají. Zatím jen strádají, pláčí, skřípají zuby, že uvěřili hlupákovi a také cinkajícím klíčům nějakého Václava Havla, který vždy usiloval jen o to, aby mu vrátili jeho Lucernu.

Čekají na silnou osobnost, která zařve na všech náměstích: „Lidé, nenechte si rozkrást svou vlast, máte děti, rodiny a matky!“ Budoucnost českého, slovanského národa je na Východě, v pevné shodě a spolupráci s Ruskem, východními sousedy. Ne ve víru bordelů Západu a prodejních zájmů tohoto světa.

Na totéž čekají bratři na Slovensku. Spojme se opět do pevného celku. Lidé, mluvte česky, nepreferujte angličtinu. Kde domov můj…

Jan Tauš
www.taawin.cz