internetové noviny / elektronický archiv

Škromach s Tlustým myslí jako DS, ale bojí se likvidace

Skromach29. července 2010 Šokující zjištění přináší nejnovější kniha rozhovorů s představiteli ODS a ČSSD, konkrétně s Vlastimilem Tlustým a Zdeňkem Škromachem. Publikace Ladislava Heneka, editora Hospodářských novin, se jmenuje Zajdeme na blahobyt nebo chudobu. Na tomto závěru se oba politici v podstatě shodli. A nejen na tom.

Například současně odhalili svoji slabost, když přiznali, že jejich skutečné názory se liší od těch veřejných. V čem konkrétně? Například v otázce nebezpečí islámu, politické korektnosti, svazování svobody občanů neprůhledným právním systémem atd. Skoro to vypadá, jako by Škromach s Tlustým „kopali“ za Dělnickou stranu. Má to však jeden podstatný háček – oni prý nemohou své skutečné názory prezentovat veřejně. Důvodem je strach.

„Mezi politiky není k takovým veřejným vystoupením vůle, protože reakce tvůrců veřejného mínění je nevyzpytatelná a může znamenat politickou likvidaci,“ říká Škromach, věrný to maskot všech předvolebních show ČSSD, na kterých se pravidelně objevuje s plyšovým medvědem. Občanský demokrat Tlustý odpověděl obdobně, pouze připustil i likvidaci fyzickou. Podle politiků je na čase hájit hodnoty západní civilizace před rozpínavostí islámu. Problém však oba pánové vidí v tom, že politické strany řídí Velký bratr, který prostřednictvím médií a značných financí ovlivňuje stát k obrazu svému.

Tlustý i Škromach shodně potvrdili, že v tzv. demokracii vlastně vládnou elity, prostřednictvím mediokracie si dokážou zajistit volební úspěch a svůj vliv uplatňují tím, že si strany jednoduše kupují. Vodopád upřímnosti obou pánů graduje tím, když opět najdou společnou řeč v tom, že mezi pravicí a levicí není již v dnešní době většího rozdílu a že západní civilizaci hrozí zánik kvůli politické korektnosti, bezideovosti, falešnému rovnostářství a v neposlední řadě nízké porodnosti…

Je vidět, že je na tom naše společnost už hodně špatně. Škromach s Tlustým jsou tragickými postavami z mnoha dalších figurek polistopadového režimu, které se drží u moci přetvářkou. Svou licoměrnost omlouvají strachem z likvidace. Dokonce to přiznali. Současně je to však také poučení pro nás. Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) má o další důvod více ke své expanzi proti „bezmocnosti“ mocných, kterou reprezentují Škromach, Tlustý a další prázdné masky se smrtí na jazyku pro náš národ a naše děti.

Martin Kněžický