internetové noviny / elektronický archiv

Reakce na prohlášení strany Moravané

Dsc04984

Dělnická strana (sociální spravedlnosti) na Moravě bude dále bojovat za moravskou identitu. Ideologicky jsme součástí moravského hnutí, což se projevuje a bude projevovat v naší politické činnosti.

26. února 2010 Stanovisko strany Moravané ze dne 17. února 2010: Strana Moravané vítá dnešní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o rozpuštění tzv. Dělnické strany. Takzvané proto, že s dělníky měla pramálo společného, zato s kriminálními živly a kriminálními idejemi se spojovala velmi intenzivně.

Svobodu slova zneužívala tato strana stejným způsobem, jakým ji zneužívají čeští šovinisté například k popírání moravské národnosti. Je tedy potěšující, že soud se na druhý pokus odhodlal tuto stranu zrušit. My Moravané věříme, že v této republice postupně mravní klima vyzraje natolik, že se podaří ochránit obecné právo a základní lidská práva na ještě lepší úrovni, čehož ukazatelem bude výsledek kauzy o popírání moravské národnosti, jež je právě v řešení.

Strana Moravané v souvislosti s demonstrací příznivců rozpuštěné Dělnické strany lituje zneužití moravských vlajek, které si někteří z nich přinesli. Považujeme pouhou přítomnost moravských symbolů v rukách neonacistů za hrubou urážku Moravy a Moravanů. Současně deklarujeme, že moravské hnutí, jehož je strana Moravané vedoucím subjektem, se distancuje od neonacistů, a že případní jednotlivci, kteří jsou s nimi v kooperativním vztahu, jsou sami automaticky vyloučeni z řad slušných členů a příznivců moravské věci…

...

Tak takovým způsobem reagovala strana Moravané na nedemokratické rozhodnutí NSS, kdy byla rozpuštěna opoziční Dělnická strana. Následující slova jsou určena především předsedovi strany Moravané, který je podle našich informací právě tím, kdo veřejně propaguje podobné nesmysly, které nemají s opravdovým moravským patriotismem a s podstatou moravského hnutí nic společného.

Že prý DS měla něco společného s kriminálníky a kriminálními živly? A s kriminálními idejemi? Co je toto proboha za nesmysl. Vlastně – odkud autor tyto informace čerpá? Nejsou to právě systémová média, která mimo jiné popírají právě moravskou kulturní a dějinnou identitu, o kterou prý chtějí Moravané usilovat? No a podívejme, najednou mediální lži plní funkci argumentů. Pochybuji, že by měl autor nějakou přímou zkušenost se členy a aktivisty Dělnické strany na Moravě – pak by totiž takový nesmysl nemohl napsat…

A ke kriminálním idejím – už jen toto slovní spojení je absurdní. To, že jsou v dnešní době ideje kriminalizovány, je smutným faktem, se kterým se zde autor ztotožňuje a nepřímo jej schvaluje a na základě toho se snaží u čtenářů záměrně vyvolat negativní emoční reakci vůči DS… Jako pravý dnešní „žurnalista“ – pár nálepek, žádná fakta a je hotovo!

Prý jsme zneužívali svobodu slova. Opět poměrně komická teze… Svoboda slova totiž buď ve společnosti platí, nebo nikoliv… Kdokoli mluví o zneužívání svobody slova, požaduje většinou její omezování… Je snad řečení čehokoli ve svobodné společnosti nějakým omezováním svobody cokoli říci, nebo je to deklarování právě oné svobody? Myslím, že je to zcela jasné…

A teď pozor! Přichází vrchol celého prohlášení, který se týká našeho zneužití moravských vlajek. Strana Moravané (nebo alespoň autor) se považuje za vůdčí subjekt moravského hnutí. Jaká sebestřednost! Moravské hnutí je především hnutím lidovým, kulturním a odkazujícím na historické skutečnosti, které mají být utvářející také pro dnešní společenské uspořádání. Proč by mělo být moravské hnutí pouze hnutím jedné politické strany? To mi uniká… V rámci moravského hnutí přece má existovat politická pluralita, která je pouze důkazem společenské šíře uvědomění moravské identity. Lidové a kulturní hnutí stojí nad politickými stranami – právě ono hnutí si strany volí! A strana Moravané rozhodně nemá jakýsi patent ani na Moravu, ani na moravské vlajky… Na to ať autor rovnou zapomene! 

Tolik k prohlášení. Dále se dočteme nějaké ty obvyklé báchorky o neonacistech a jsme u konce.

Dělnická strana (sociální spravedlnosti) na Moravě bude dále bojovat za moravskou identitu. Ideologicky jsme součástí moravského hnutí, což se projevuje a bude projevovat v naší politické činnosti. Nejsme to my, kdo tuto ideu zneužívá, nebo si ji přivlastňuje. Ne, my usilujeme pouze o její důstojné projevení v tomto čase a prostoru. O to, aby tato idea skrze naši politickou práci našla v tomto státě pozici a projevení, která jí z historického hlediska náleží…

S Dělnickou stranou společně za svobodnou Moravu!

Tomáš Málek