internetové noviny / elektronický archiv

Napsal člen DS: Několik vět 2009

Komuniste

Bývalí komunisté zpátky u moci. Jan Fischer (1980 - 1989 v KSČ) slavnostně uveden do funkce premiéra země. FOTO: ARCHIV DL

18. srpna 2009 V letošním roce bude 20. výročí virtuálního pádu vlády zločinecké KSČ v naší zemi. Dnes, po dvaceti letech, mohu říct, že jsme chtěli radikálnější změnu. Budování kapitalismu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně věnovali osud země a veřejných věcí do chtivých a chamtivých rukou. Po majetkovém převratu v roce 1989 se dostali k moci konfidenti StB a bývalí členové KSČ (KSČM).

Dnes nám vládne tato zločinecká organizace v čele s Janem Fischerem, Pecinou a dalšími. Komunisté si dnes po dvaceti letech válí zadky v parlamentu a vezou se s dnešní dobou, na bolševicko-kapitalistické lodi. Skandály dnešních politiků sledujeme stejně tak, jako tupost těch komunistických.

V Českých a Moravských zemích nám kvete korupce a klientelismus na komunální, krajské i centrální úrovni. Monopol jedné strany v naší zemi nahradila střídavá a na komunální úrovni společná vláda dvou stran, které se vždy nějak dohodnou. Současné vedení státu se po dvaceti letech kapitalismu velmi často zaklíná slovy reforma a demokracie, ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá všemu národnímu opozičnímu slovu.

Kdo má jiný názor, hned dostává nálepku „extremista“ a „neonacista“. Tento zločinecký režim, v čele s J. Fischerem, potlačuje pokojná shromáždění, rozhání a zatýká do připravených antonů. Dnes se ukazuje, že občanská veřejnost se už vymaňuje z dvacetileté letargie a devastace, a stále více lidí má odvahu veřejně projevit svou touhu po radikálních změnách.

Roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Polistopadové vlády promrhaly majetek za 3 bilióny korun a zadlužily Českou republiku jedním biliónem korun.

Z tohoto ožebračení nás Čechů, Moravanů a Slezanů, by měli být souzeni za rozkrádání národního majetku tito lidé: Havel, Dlouhý, Čalfa, Dyba, Ježek, Klaus, Bratinka, Komárek, Zeman, Pithart, Tošovský, Bursík, Kalousek, Špidla, Gross, Paroubek, Topolánek a mnoho dalších. Zároveň by měli být odsouzeni z vlastizrady Havel a Klaus, a to z nedobrovolného rozdělení Československa.

Proto vyzývám všechny národovce a vlastence, aby pochopili, že nadešel čas ke skutečným sociálním a radikálním systémovým změnám. A že tyto změny jsou svobodné a demokratické. Změna musí být společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch národní hrdosti, solidarity, svobody, spravedlnosti a důvěry.

Podle mého názoru je třeba:

1) Aby se přehodnotila zločinecká organizace KSČ a StB, a KSČM byla postavena mimo zákon.
2) Aby přestala být omezována svoboda shromažďovací.
3) Aby přestali být kriminalizováni a pronásledovaní různí opoziční představitelé.
4) Aby byli okamžitě propuštěni všichni odsouzení z ideových názorů.
5) Aby sdělovací prostředky a kulturní činnost byly zbaveny všech multikulturních forem.
6) Aby následně skryté cenzury a sdělovací prostředky byly dosud nezávislé na vládních strukturách.
7) Aby se zodpovídali někteří bývalí a současní vládní činitelé z trestných činů vlastizrady, dále z rozkrádání a tunelování českého národního majetku.
8) Aby se přehodnotila kupónová privatizace.
9) Aby byla zahájena svobodná diskuse o událostech a majetkovém převratu ze 17. listopadu 1989. Je smutné, že i po dvaceti letech je to stále velké tabu, a to jen proto, aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního vedení, kteří jsou odpovědni za 20leté upadání společenského života u nás.
10) Aby zároveň nebyly kladeny překážky vznikajícím novým občanským hnutím a nezávislým spolkům.
11) Aby se přehodnotil vstup do Evropské unie a do Severoatlantické aliance.
 
Vyzývám všechny národovce a vlastence, občany, k celospolečenským diskusím o Listopadu 89. Vyzývám vládu, aby s tím nenaložila tak, jak je dosud zvyklá s nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudovou ránu nadějím na skutečný společenský a národní stát, jediné možné východisko ze slepé uličky, v niž se dnes Česká republika nalézá.

Rudolf Pikola, člen DS

Vaše názory

z IP *** | 18.8.2009 13:03
Hlavně že zrovna bývalí členové StB a KSČ chtějí bojovat proti "extrémizmu" a znovu se pokusit zakázat DS, jaktože neonacistické výroky představitelů ČSSD všichni tolerovali? Pokud považují DS za neonacistgickou měl by být podán i návrh na zrušení ČSSD...
z IP *** | 18.8.2009 14:18
Je přeci naprosto jasné, že DS žádné zákony neporušuje, a už vůbec nejedná v rozporu s čistým rozumem. Pokud občané danného státu chtějí dannou stranu, neměla by jí vláda spíše podpořit nebo jí uvolnit místo? Po teoretické stránce ano. Avšak ne v ČR. Mnoho lidí křičí a protestuje, aby DS nezakazovali. Ale kdo by si dnes ještě mohl naivně myslet, že Topolánkovi, Fischerovi či Pecinovi záleží na občanech země? Vždyť to už dávno není pravda! Pokud ovšem někdy byla. A ano! BYLA! A to za dob, kdy se stavělo např. Národní muzeum. Ale v té době u nás žila myšlenka národního socialismu, který tu byl také vždy zakotven. Tito lidé v této době vždy mysleli na svůj národ, na svou vlast. Ale dnes? Pokud se nechceme stát svědky absolutního úpadku české kultury a hrdosti, a nenechat si svou vlast rozprodat ruskými, ukrajinskými či tureckými zbohatlíky a agenty, pak musíme zakročit rukou ráznou, a neústupnou! Pakliže se tohoto přesvědčení nezdáme, zvítězíme! Vlasti Zdar!
z IP *** | 18.8.2009 20:19
můžete mi někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi socialismem (který už tu byl) a národním socialismem (který prosazujete) ? Vidím tu jeden hlavní rozdíl: V socialismu se ke korytům dostávají ti, kteří opakují fráze o lásce k socialismu. V nározním socialismu se ke korytům dostávají ti, kteří pořád opakují fráze o lásce k vlasti.
z IP *** | 18.8.2009 23:34
Pro pana Jana: zaprvé, do DS kariéristé opravdu nelezou. Zatímco ODSáci a socani lezou na oslavy monopolistů, zatímco komunističtí bandité řeční na Výstavišti a jezdí na zámek Statise Prusalise, DS pochoduje po "sociálně vyloučených lokalitách". Jen nesmírně inteligentní, odvážný a trpělivý kariérista by se propůjčil k něčemu takovému. *** K Vaší otázce: jak to vidím já, národní socialismus znamená, že dění bude podřízeno prospěchu pospolitosti. Tak jako v některých údobích starověku a středověku. Všichni naši lidé budou poučeni, že prospěch pospolitosti je i jejich prospěchem. Kapitalisté nebudou dřít z podřízených kůži, lidé nebudou ruinovat domácí průmysl kupováním nekvalitního asijského zboží, imigranty tu nepotřebujeme, stát bude ovlivňovat strategicky významná průmyslová odvětví. Jinak na povaze kapitalistického hospodaření nebude třeba nic měnit. Je tedy zjevné, že národnímu socialismu by se mohlo říkat také národní kapitalismus. Je to totiž to samé.
z IP *** | 19.8.2009 03:52
orel: bla, bla, bla .... vy toho o politologii a ekonomice asi moc nevite co ? Rika Vám něco slovo utopie?
z IP *** | 19.8.2009 04:00
koukám, že se můj příspěvek a pana orla nějak prohodil.
z IP *** | 19.8.2009 10:46
Pro pana Jana: ne, proč?
z IP *** | 19.8.2009 14:24
Pro pana orla: je to vidět. Ikdyž se vám současná konzumní společnost nemusí líbit, tak je to to nejlepší co máme. Oni si to kupují dobrovolně a díky DPH plní státní kasu. Bez konzumu, manazerů a těch zlých kapitalistů bychom na tom byly hůř než Albánie.
z IP *** | 19.8.2009 22:34
Pro pana Jana: ...!!!, to neumíte číst??? Já jsem nenapsal NIC proti kapitalismu. Jsem přesvědčeným stoupencem kapitalismu, plně oddaným kapitalistickému výrobnímu způsobu. Kapitalismus je efektivní!, kapitalismus je vítězný!, kapitalismus je správný!!! *** Jedná se ale o ten správný druh kapitalismu, kapitalismus TVOŘIVÝ. Baťa, Škoda. Budovatelé v pravém slova smyslu. Pak je tu také kapitalismus BOŘIVÝ. Rozkrádání, tunelování, rozprodávání státního majetku pod cenou. Nedělejme si iluze, vždycky, když došlo k velkým majetkovým přesunům, se značná část rozkradla. ČR ještě transformaci zvládla daleko nejlépe, v protikladu k bývalé NDR, to se Němcům opravdu nepovedlo. V tomto se nemáme za co stydět. *** Můžete mi prosím vysvětlit, v čem je výhodné, když se vyveze továrna do Číny? Proč bychom se měli radovat, když Němci vyvezou do ČLR stroje pro další továrny, aby mohli Číňané vyrobit další zboží a potopit náš domácí průmysl? Proč by se mělo naše zboží zdražovat o náklady na dělníky, co přišli kvůli nekalé čínské konkurenci o práci? Proč by se mělo kupovat zboží, v jehož ceně nejsou promítnuty náklady na sociální a ekologickou politiku, kterou ČLR nezná? Kdo je tady utopistou? A co se kariéristů týče, opravdu by mě zajímalo, která parta by sedm let čekala, až se její volební výsledek přehoupne přes 1%. *** Problém se současným systémem je v tom, že je sice stále velice slušný, ale není udržitelný. Začas se asi sesype (nechť jsem špatným prorokem!) a v celé Evropě nastanou obrovská kataklyzmata. Pravicový autoritativní režim vzor Pinochet je tou zdaleka nejlepší alternativou.
z IP *** | 20.8.2009 01:08
A proč těm kapitalistům chcete bránit kde vyrábět ? To je přeci jen a jen jejich věc. Je přece normální, že chudé země se specializují na výrobu a západní země na služby a vzdělání!... To že se tu rozkrádá majetek je spíš vinou nás samotných a nekvalitním porevolučním vývojem. To chce čas a generační obměnu. Podle mě máme nyní takovou situaci jakou si zasloužíme. Zajímalo by mě, kolik lidí z dělnické strany pracují pro charitu když tak moralizujou.
z IP *** | 20.8.2009 02:21
Pro pana Jana: opakuji, když vyvezete továrnu do Číny, tak je tady o jednu továrnu a stovky pracovních míst méně. O stovky lidí bez práce víc. Možá nevíte, jak to vypadalo v Japonsku mezi válkami. Japonské zboží bylo vesměs nekvalitní šunt. Japonci vyráběli hodinky, které nešly a v Šanghaji se prodávaly na váhu; Číňané je nosili, aby dali najevo, že mají na hodinky. A dnes? Je tedy patrné, že relativně zaostalá země se může proměnit ve velice vyspělou. Kde potom budeme my? Na co se budeme specializovat my? A budeme tou dobou ještě někoho zajímat? Proč máme pomáhat vzrůstu čínského průmyslu? *** Rozkrádá se pořád a pořád, ale musí to mít nějaké meze. Porevoluční vývoj zas tak špatný nebyl; kdybych měl v roce 1989 na výběr, jestli má proběhnout znova stejně, nebo jestli to máme risknout a zkusit to lépe, neriskoval bych to. A kdo tady moralizuje?
z IP *** | 20.8.2009 11:10
Vždyt je to snad jasné ne? Všichni chceme, aby se tady dalo slušně žít a tak, jak to tu "funguje" to prostě nejde. Máme tu spoustu supermarketů, ale pokud bych chtěl být malopodnikatel, tak mám v podtatě smůlu-neuživim se. A to nemluvim o tom, kolik dostanu čistého, pokud budu dělat v supermarketu-neuživim se. To totiž platí skoro na vše a většina z nás má co dělat, aby alespon přežila do další výplaty. Jde o to zajistit lidem slušný život, což z normální výplaty(většinová nabýdka) není možné! Nybýdka práce od různých investorů je směšná-jsme pro ně jen hmiz, který se dá lehce vyměnit a podle toho se tu také žije.
z IP *** | 20.8.2009 12:16
Omlouvám se za pravopis a překlepy. Psal jsem to v rozčílení.
z IP *** | 20.8.2009 12:45
orel: tu továrnu do číny nevyváží stát, ale podnikatelé a je to jejich věc. Zajímalo by mě jak to chcete udělat, aby podnikatelé do číny nejezdili. Je možné jim třeba snížit daně na minimum, ale to by se nelíbílo zase státní kase. Ještě jednou opakuji co jsem napsal: Je přece normální, že chudé země se specializují na výrobu a bohaté země na služby a vzdělání!
z IP *** | 20.8.2009 22:18
Pro pana Jana: věc státu a naší pospolitosti je to natolik, nakolik je to pro stát a pospolitost nevýhodné. Vždyť si ti blbci podnikatelé podřezávají pod sebou větev sami. A opakuji, Čína nezůstane chudá navždy. Jednou bude sronatelně technicky vyspělá jako USA či Japonsko; a co se bude vyrábět tady? Jaké služby a vzdělání budeme poskytovat? Už teď jezdí vědci - američtí Číňané do ČLR, aby bádali tam. Vývoz továren do Číny napomáhá čínskému vzestupu, který je na náš úkor, tudíž je nevýhodný. Mnohem lepší je tomu bránit a hrát o čas, než se nám podaří se znovu vzchopit.
z IP *** | 25.8.2009 13:35
Výborný článek! Jen nesouhlasím s jednou věcí. Nemůžeme postavit KSČM mimo zákon, pokud nechceme, aby se někdo snažil toto provést DS. Rušit a zakazovat politické strany je totalitní zvyk, kterého se musíme vyvarovat. Občané sami by měli vědět, že komunisty nemají volit, a že DS je jedinou možnou volbou pro budoucnost tohoto státu.
z IP *** | 27.8.2009 14:04
orel: "Vždyť si ti blbci podnikatelé podřezávají pod sebou větev sami. " ..."Kapitalista, pakliže z toho bude mít okamžitý zisk, vám prodá i provaz, na kterém ho pak oběsíte." řekl Vladimír Iljič Uljanov :o) ********************** Jinak, národní socialisté by měli dělat rozdíly mezi oportunisty a opravdovými komunisty. Hádejte, kolik opravdových komunistů je ve vedení KSČM? Ve skutečnosti po roce 1968 byla KSČ vytunelována oportunisty, kteří posléze založili OF a ODS a v privatizaci a restituci rozkradli majetek státu, tedy majetek nás občanů. KSČM je dle svých stanov sociáldemokratická strana, nikoliv komunistická. Komunistické stanovy by nepovolilo vnitro. Ve volbách mohou kandidovat pouze prorežimní, tj. prokapitalistické a proplutokratické strany, případně ještě v rámci osvědčeného outsorcingu boje proti socialistům a hlavně komunistům a jejich myšlenkám strany fašistické a národně socialistické, pakliže u nich socialismus slouží toliko k oblbnutí voličů jako tomu bylo u NSDAP.