internetové noviny / elektronický archiv

DS žaluje magistrát: Pošpinil M. Horákovou

Vaclav-binovec

Úředník Václav Bíňovec rozpustil shromáždění DS. FOTO: DAVID POLÍVKA

3. června 2009 Dělnická strana (DS), zastoupena předsedou Tomášem Vandasem, podala k Městskému soudu v Praze žalobu na pražský magistrát.

Důvodem žaloby je protizákonné rozpuštění shromáždění DS na Palackého náměstí, které vyvrcholilo zatčením 40 lidí ZDE Přítomnému zástupci radnice vadila zmínka o národní socialistce Miladě Horákové z úst předsedy DS.

DS uspořádala 24. května shromáždění kvůli stažení předvolebních spotů z vysílání Českého rozhlasu. Palackého náměstí, jinak také pražský „Hyde Park“, je známé tím, že zde organizátor veřejné akce nemusí dopředu informovat radnici.

V průběhu projevu předsedy DS Tomáše Vandase však úředník pražského magistrátu Václav Bíňovec shromáždění rozpustil. Na pomoc si k tomu zavolal několik policejních antonů plných těžkooděnců. Později došlo i na zatýkání. V poutech skončil i předseda Vandas.

„Zákon o právu shromažďovacím zcela jasně vymezuje, za jakých okolností, jakým způsobem a z jakých důvodů lze oznámené shromáždění zakázat nebo rozpustit. Takové zákonné důvody v uvedeném případě nenastaly a shromáždění bylo rozpuštěno v rozporu se zákonem,“ uvádí se v žalobě. Rozhodnutí úředníka Bíňovce považuje DS za protizákonné.

Bíňovec jako oficiální důvod rozpuštění demonstrace uvedl, že „směřuje k popírání a omezování osobní, politické nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, rasu, původ nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů.“

Úředník pouze odcitoval paragraf, už ale účastníkům shromáždění neřekl, v čem konkrétně měli porušit zákon.

Vadil národní socialismus

Když se po rozpuštění shromáždění přítomní novináři dotázali úředníka Bíňovce na důvody jeho rozhodnutí, argumentoval propagací nacionálního (národního) socialismu ze strany řečníka, tj. Tomáše Vandase.

Dělnická strana v žalobě uvedla konkrétní výroky, ve kterých je zmínka o národním socialismu. Tyto výroky doložila i videonahrávkami z akce. O národním socialismu Tomáš Vandas mluvil v souvislosti s volebním spotem DS pod názvem „Dělnická mládež a národní socialismus“ ZDE

Horakova

Milada Horáková před komunistickým soudem. FOTO: ARCHIV DL

Předseda DS hovořil na Palackého náměstí o národním socialismu i v souvislosti s Miladou Horákovou: „Pokud totiž přijmeme tezi, že národní socialismus je zakázaný pojem, znamená to urážku mnoha čestných lidí, kteří byli popraveni za své názory. Co například taková Milada Horáková, národní socialistka?“

Dělnická strana v užití termínu „národní socialismus“ neshledává jakoukoliv závadnost či dokonce nezákonnost. V žalobě připomíná, že v České republice legálně působí dvě politické strany, které mají ve svém názvu národní socialismus přímo uvedený.

Použití termínů „národní socialismus“ či „nacionální socialismus“ tedy nemá podle žalobce žádnou apriorní spojitost s německým nacismem, nebo dokonce s jeho propagací, jak se pražský úředník snažil prezentovat ve svých mediálních vyjádřeních. Absurdnost takových konstrukcí a myšlenkových pochodů, zcela v rozporu s realitou, ostatně dokládá samotný text projevu Tomáše Vandase ZDE

DS: Omluvte se!

Rozhodnutí magistrátu o rozpuštění shromáždění považuje DS za nedůvodné, nepřezkoumatelné a nezákonné. Městskému soudu strana navrhuje, aby toto rozhodnutí zrušil a uložil radnici povinnost uhradit náklady soudního řízení. Magistrát musí do sedmi dnů od nabytí právní moci rozsudku zveřejnit na svém webu následující omluvu:

„Magistrát hlavního města Prahy, zastoupený Václavem Bíňovcem, dne 24. května 2009 nezákonně rozhodl o rozpuštění shromáždění pořádaného Dělnickou stranou na Palackého náměstí v Praze za účelem poklidného protestu proti nezveřejnění volebních spotů Dělnické strany v Českém rozhlase. Za toto nezákonné rozhodnutí se Dělnické straně omlouváme.“

Tutéž omluvu je magistrát ve stejné lhůtě povinen zaslat DS písemně.

-red-